Team

In de vorige blog, die je overigens hier kunt vinden ben ik ingegaan op de kansen die thuiswerken biedt. Het file probleem, tekort aan parkeerplaatsen, CO2 uitstoot, te laat bij de kinderopvang. Allemaal onderwerpen waar dikke rapporten over zijn geschreven en die in één klap lijken te worden opgelost doordat we meer thuis zijn gaan werken. Managent Nederland maakt zich druk over het instandhouden van de productiviteit op afstand. En terecht. Oude normen zijn niet meer van toepassing als we massaal overstappen op digitaal samenwerken. Toch denk ik niet dat productiviteit de grootste uitdaging is. Afnemende betrokkenheid en motivatie van de medewerkers kunnen leiden tot conflicten, lagere productiviteit en minder creativiteit. Niet echt de juiste ingrediënten om de concurrentie voor te blijven. Hoe hou jij jouw teamleden betrokken? 

We werken niet alleen graag in teams omdat we dan meer kunnen bereiken. We hebben ook behoefte aan erkenning en aan “het erbij horen”. Juist deze behoeftes verdienen naast productiviteit  extra aandacht bij het werken op afstand. Hoe kan je op afstand invulling geven aan deze behoeftes?

Ga op zoek naar nieuwe vormen van erkenning

Op kantoor is makkelijker om te laten zien hoe hard je aan het werk bent. Nu jouw leidinggevende aan het einde van de dag niet meer ziet dat jij er nog zit terwijl iedereen naar huis is, zul je andere manieren moeten vinden om indruk te maken. Als leidinggevende kan je voorkomen dat medewerkers gaan overcompenseren of zich niet gezien voelen. Sta stil bij de manieren waarop jij erkenning kan geven aan jouw medewerkers. Hoe geef jij erkenning als de output van jouw medewerkers niet gelijk zichtbaar is?

 

Creëer tijd en ruimte voor zinnige onzin

Goed functionerende teams delen iets met elkaar. Gezamenlijke normen, interesses, humor etc. Wat het ook is, het werkt als bindmiddel. Iets waar het team altijd op kan terugvallen en wat door iedereen wordt gemist als het er niet meer is. Goede leidinggevenden herkennen dit bindmiddel en weten hoe ze dit kunnen inzetten. Wat is het bindmiddel in jouw team? Creëer een sociaal kanaal (Slack, whatsapp, online games etc.) waarop medewerkers deze zinnige onzin kwijt kunnen zodat het team ook op afstand betrokken blijft.

Uiteindelijk hebben betrokkenheid en erkenning net zo veel (of meer??) invloed op productiviteit als de digitale middelen die worden ingezet om het werken op afstand mogelijk te maken. Ben jij leidinggevende? Sta dan eens stil hoe jij invulling geeft aan deze behoeftes van jouw team.